no image

Virtually Oy

"Tuotteistamme ideanne valmisvaatteiksi"


Virtually Oy tarjoaa vaatetusalan asiantuntijuutta vaatteiden teolliseen tuotteistamiseen, kilpailutuksiin sekä tuotantoketjun vaatteiden teolliseen valmistuttamiseen Pakistanissa. Toimimme luotettavana kumppanina B-to-B markkinoilla ja räätälöimme palvelumme aina yrityksenne tarpeeseen. Tarjoamamme palvelu on monipuolista ja voi pitää sisällään seuraavia osa-alueita osittain tai kokonaan:

no image
Takaisin alkuun

Palvelu on tarkoitettu seuraaville yrityksille ja toimijoille:


Tuotteistaminen

Tuotteistamme puolestanne malleja, kokoelmia tai mallistoja yhdessä kumppanuustehtaamme kanssa. Tarkastamme tai laadimme tuotteillenne tech pack:t, eli tehtaisiin tarvittavan teknisen dokumentaation tai osia siitä. Tuotantoa varten tarvitaan tekniset tasokuvat tuotteista ja kuvat/ohjeet vaatteen detaljeista sekä tiedot teknisistä ratkaisuista, tuotteen kokolajitelman, tuotteen mitoituksen (POM) ja sarjonnan (Grade Page), materiaali- ja tarviketiedot, värimääritykset ja/tai kuosien ohjeistuksen, standardisoidujen testien ohjeet/vaatimukset, logot, printit, labelit sekä pakkausohjeet.

no image
Takaisin alkuun

Tuotannollistaminen

Tehtaan tuottantolinja määrittelee mikä on minimitilausmäärä MOQ. Tuotantolinjoja voi olla erilaisia ja -kokoisia, lisäksi tehtailla on ns protopajoja tai tuotekehitysompelimoja. Tehdas pyrkii pitämään tuotantolinjojen käyttöasteen korkeana. Valitsemme tai kilpailutamme oikean tehtaan sarjakoon, laadun, hinnan, aikataulun ja haluttujen arvojen mukaan. Räätälöimme asiakkaan teknisen dokumentaation vastaamaan valitun tehtaan vaatimuksia. Teetämme vastanäytteitä, kunnes tuote vastaa asiakkaan haluamaa. Tuotantoon voidaan siirtyä tuotantonäytteen hyväksymisen jälkeen.

no image
Takaisin alkuun

Tuotanto

Kumppanuustehtaissamme tuotantoketju on läpinäkyvä ja lyhyt: materiaalit ja vaatteet valmistetaan samalla tehtaalla. Tämä mahdollistaa toimituserästä riippumattoman laadun. Tuotantokapasiteetin oston ennakointi takaa toimitusaikojen pitävyyden. Valmistamme materiaalit vain tilauksesta, jolloin ns. ylituotantoa ei synny ja toiminta on näin vastuullista.

no image
Takaisin alkuun

Laadunvarmistus

Laadunvalvontaa tehdään läpi koko toimitusketjun ajan ja se koskee tuotteen toimitusketjun kaikkia vaiheita valmisvaatteiden maahantuontiin saakka. Laadunhallinta lähtee laadukkaasta dokumentaatiosta. Laadunhallintaa tehdään yhdessä tehtaan tuotekehitysyksikön, tuotannonsuunnittelun ja yrityksenne tuotetiimin kanssa mikäli sellainen on. Tehtaan ja sen tuotantoyksikön laatua valvotaan säännöllisin tarkastuksin ja auditoinnein. Pakistanin toimistomme auditoi ja tarkastaa halutessanne tuotantotehtaan ennen tuotantotilausta sekä tuotannon läpimenon aikana. Lisäksi vahvistamme paikan päällä, että vaatteet on pakattu sovitusti ja että pakkaukset lähtevät tehtaalta matkaan kuivina ja ehjinä.

no image
Takaisin alkuun

Ehdot

Yleinen toimitusehto on FOB ja maksuehto Cash before shipment. Pakistanista tulli vaatteille on 0%.

Kilpailutuksiin

Tarjoamme kilpailutustiimeihin vaatetusalan asiantuntijuutta esim. kohderyhmän kokolajitelman ja mittataulukon laatimiseen, vaatteiden tasokuvien tekemiseen, vaatekuvausten laatimiseen ja vaatteiden mitoittamiseen.

Kuljetus

Pakistanista Suomeen rahtausvaihtoehdot ovat meri- tai lentokuljetus. Laivakuljetuksen hyvinä ominaisuuksina ovat hinta ja ekologisuus; hiilijalanjälki on 1/30 osaa vastaavan lentokuljetuksen hiilidioksidikuormasta. Kuvassa on vertailtu DHL:n hiilijalanjälkilaskurilla eri kuljetusmuotojen hiiilidioksidikuormia.

no image
Takaisin alkuun

Ota yhteyttä

Virtually Oy:llä on kaksi toimistoa, toinen Suomessa (asiakaspalvelu) ja toinen Pakistanissa (laadunvalvonta ja auditointi). Meihin saat yhteyden sähköpostilla:

info(miumau)virtually.fi

tai puhelimella numerosta:

+358-40-1766967

no image Takaisin alkuun

Referenssit

Toimimme B-to-B markkinoilla.
Kumppanuussuhteemme ovat luottamuksellisia.
Sen takia emme julkaise referenssejämme tai tuotekuvia.

Takaisin alkuun

Vastuullisuus

Virtually Oy on vastuullinen yritys, jossa kaikki toimitusketjua koskevat päätökset tehdään kestävän kehityksen näkökulmasta. Vastuullisuus vaatetuotannossa tarkoittaa meille suunnitelmallista ja pitkäjänteistä yhteistyötä sertifioitujen tehtaiden ja tavarantoimittajien kanssa. Varmistamme osaltamme, että materiaaleja ja vaatteita valmistetaan vain tarpeeseen. Vastuullinen tapa toimia on osa ajattelutapaamme. Autamme yhteistyökumppaneitamme tekemään hyviä päätöksiä tuotantomaan ja -laitoksen valinnassa.

Kumppanuusverkostomme on luotu pitkäjänteisen ja määrätietoisen työn tuloksena.

Kumppanuustehtaillamme on useita sertifikaatteja, eikä tehtaissa käytetä lapsityövoimaa.
Verkostomme tehtaiden arvoihin on sisällytetty vastuullisuus ja kestävän kehitys. Arvoja jalkautetaan tehtaiden johdolle ja työntekijöille säännöllisillä koulutuksilla ja yhteiskunnallisesti merkittävillä toiminnalla. Esim. eräs yhteistyötehdas on osallistunut Pakistanin valtion luonnonsuojeluhankkeeseen istuttamalla merkittävän määrän puita kaupungin alueelle.
no image
Takaisin alkuun


Tehtaissa panostetaan alueen sekä tehtaan sisäisen työympäristön mukavuuteen, työntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Tehtaissamme Pakistanissa on panostettu lisäksi työterveydenhuoltoon, naisten työssäkäynnin ja siihen liittyvän kouluttautumisen tukemiseen, kuulovammaisten henkilöiden kouluttamiseen ja työllistämiseen.
Kesällä 2020 eräs tehdas työllisti jo 500 osatyökykyistä henkilöä.

no image

Työntekijöiden turvallisuudesta pidetään huolta käyttämällä mm automaattisia, tietokoneohjattuja kemikaalien annostelijoita, jolloin kemikaaleja ei annostella käsin.

Tehtaat panostavat ekologisuuteen ja ovat sitoutuneet vähentämään energia- ja vedenkulutusta sekä pienentämään näin hiilijalanjälkeä. Esim. tehtaissamme on käytössä jätevesipuhdistamo, joka mahdollistaa jäteveden uudelleenkäytön jopa 60%. Tehtaat ovat päättäneet käyttää vain ympäristöystävällisiä kemikaaleja aina kun se on mahdollista. no image
Toimitusketjumme tehtaat ovat nykyaikaisia ja panostaneet uuteen ekologiseen teknologiaan.
Esim. tehtaissa on siirrytty LED-valaistuksiin ja päivävalon hyödyntämiseen tuotantohallien ja varastojen valaistuksessa. Eräässä tehtaassa testataan parastaikaa aurinkosähkön käyttöönottomahdollisuuksia.

no image
Lisäksi samassa tehtaassa on uusittu jäähdytystornit, mikä säästää merkittävästi sähköä ja vettä. Lisäksi kemikaalien suljettu kierto ja talteenotto on tehokasta (mm. lipeä).

Uudet huippukoneet tukevat kestävää kehitystä ja ovat tehokkaampia, kulutukseltaan taloudellisempia ja siten ympäristöystävällisempiä.

no image

Tehtaiden ”värjäyskeittiössä” on nykyisin käytössä automaattiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut värin annostelijat, mitkä ovat luotettavia ja kestäviä käytössä, eivät roiskuta kemikaaleja ja annostelevat tarkasti. Samalla ne ovat lähes huoltovapaita eikä niissä esiinnyt vuoto- ongelmia.

no image

Myös kuosien tulostus on automatisoitu ja inhimilliset erehdykset poissuljettuja. Tuotantoprosessien värijäämiä hyötykäytetään teollisesti. Varmistamme Suomessa osaltamme, että materiaaleja valmistetaan vaatetilaukseen ja siten tarpeeseen.

Haluamme näin tarjoa mahdollisuuden valmista vaatetilaus vastuullisesti ilman materiaalien ylituotantoa ja ylimääräisen vaatevaraston syntymistä. Kaikki verkostoomme kuuluvat tehtaat valmistavat tilausta varten itse vaatetilauksen materiaalit. Tämä pienentää huomattavasti toimitusketjun hiilijalanjälkeä ja lisää toimitusketjun läpinäkyvyyttä.

Takaisin alkuun